Obnova stucco i kamene plastike na povijesnim objektima, restauriranje i konzerviranje slika, kipova te ostalih antiknih i umjetničkih predmeta od raznih vrsta materijala